เทียนอโรมา:HOMEY

เทียนอโรมา: Homey

'Homey'

เป็นกลิ่นที่ทำให้นึกถึงบรรยากาศแห่ง
การเฉลิมฉลอง บรรยากาศของเทศกาล ความอบอุ่น จริงใจ
ความเป็นมิตรที่มีให้แก่กันและกัน
เป็นกลิ่นที่มีการผสมผสานระหว่าง Tangerin, Pumpkin, และ
และ Spice ต่างๆ

Homey เป็น 1 ใน 3 ธาตุที่รวมเป็น Unity หรือเป็นหนึ่งเดียว
ซึ่งแต่ละกลิ่นต่างมีมีเรื่องราวในตัวมันเอง 
บรรจงปรุงแต่งอย่างพิถีพิถันเพื่อเป็น Signature ของ THLOS

เทียนอโรมา THLOS ทำจาก Premium Grade Soy Wax ซึ่งสามารถจุดในห้องปิด
ไม่มีควันและไม่เป็นอันตรายต่อปอด 

Top Notes: Tangerin, Currants, Pumpkin
Middle Notes: Clove, Acorn, Squash
Base Notes: Spruce, Frankincense, Pine

น้ำหนัก 150 กรัม (น้ำหนักเทียน ไม่รวมขวด)

ข้อแนะนำในการใช้เทียนอโรมา

  • เมื่อเปิดใช้ครั้งแรก จุดเทียนรอซักพักเพื่อให้เทียนละลายและกลิ่นจะค่อยๆระเหยออกมา
  • จุดเทียนแต่ละครั้งไม่เกิน 3 ชั่วโมง
  • ดับเทียนทุกครั้งเมื่อเลิกใช้ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุไฟไหม้
  • เล็มไส้เทียนให้เหลือประมาณ 1/4 นิ้ว ก่อนใช้ทุกครั้ง
  • ไม่ควรจุดเทียนจนถึงก้นขวด อย่างน้อยควรเหลือ wax ที่ก้นขวดประมาณ 1/2 นิ้ว